Jak zvládat cukrovku 2. typu pomocí jógy: metabolické zlepšení a emoční pohoda

Shrnutí:

Jóga může být účinným doplňkem léčby a prevence cukrovky 2. typu. Nabízí holistický přístup k léčbě, zahrnující fyzické cvičení, změny stravy, relaxaci a zvládání stresu. Výzkumy naznačují, že jóga zlepšuje metabolické funkce, citlivost na inzulin, lipidové profily a snižuje stres.

Automatický překlad z angličtiny s lehkými jazykovými a grafickými úpravami a doplněním odkazů.
Plné znění původního článku Yoga for Type 2 Diabetes: Scientific Rationale and Clinical Research Evidence.

Jóga pro diabetes 2. typu: Vědecké zdůvodnění a klinické výzkumné důkazy

Autoři: Nikhil Rayburn a Sat Bir Singh Khalsa, Ph.D.

Diabetes mellitus typu 2 (DM2), také nazývaný „stařecká cukrovka“, je metabolické onemocnění, které bylo dříve diagnostikováno pouze ve vyšším věku, ale nyní postihuje i mladší dospělé a dokonce děti. Toto onemocnění je charakterizováno problémy s produkcí a účinky inzulinu, což vede ke zvýšené hladině glukózy v krvi a potenciálně k vážným zdravotním následkům. Dlouhodobé komplikace cukrovky odpovídají za více případů ztráty zraku, selhání ledvin ve stádiu konečného selhání a amputací než jakékoliv jiné onemocnění. Navíc diabetes významně zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a může být spojen s rakovinou.

Cukrovka 2. typu je většinou důsledkem životního stylu, které je způsobeno nedostatečnou fyzickou aktivitou, stravou bohatou na vysoce průmyslově zpracované potraviny a rafinované cukry a zvýšeným stresem. Celosvětově je odhadem 350 milionů lidí s cukrovkou 2. typu, což je onemocnění postihující mnoho rozvojových zemí s omezenými zdroji. Vysoké náklady a relativně nízká účinnost konvenční léčby vedly k ekonomické zátěži odhadované na celkovou částku 322 miliard dolarů ročně ve Spojených státech.

Cílem konvenční léčby je kontrolovat hladinu glukózy pomocí léků, vzdělávání a změn chování. Nicméně, změna chování je známa tím, že je obtížná k dosažení, protože stejné environmentální a sociální podmínky, které vedly ke vzniku chování způsobujícího onemocnění, jsou stále na místě. Nevýhody farmakologické léčby zahrnují závislost, rezistenci a nepříznivé dlouhodobé účinky. V důsledku toho bylo vyvinuto soustředěné hledání nefarmakologické léčby a preventivních opatření. Behaviorální léčba, jako změny životního stylu, které se zabývají rizikovými faktory obezity a sedavého chování, snižují výskyt diabetu až o 58 % a snižují potřebu léků. Konvenční behaviorální intervence do životního stylu však mají omezenou účinnost; to je faktor, který by pravděpodobně mohl být zlepšen pomocí jógy.

Intervenční opatření na základě jógy řeší několik rizikových faktorů cukrovky 2. typu a přinášejí potřebný holistický přístup k léčbě. V józe je fyzické cvičení spojeno s životním stylem a změnami chování, které zahrnují stravu, relaxaci a zvládání stresu. Méně známým aspektem jógy je sociální podpora, kterou poskytují spolužáci na lekcích jógy nebo komunita. A sociální podpora je silně spojena se zlepšenou péčí o diabetes a klinickými výsledky.

Jóga je lépe známá pro zlepšení kondice a fyzické funkce, čímž zlepšuje metabolismus glukózy a psychické zdraví. Zároveň jóga podporuje ztrátu hmotnosti a tím se zabývá obezitou, která je hlavní příčinou vzniku a komplikací cukrovky 2. typu. Nakonec, dvěma nejvýhodnějšími a nejstálějšími výsledky jógy jsou zvýšení uvědomění těla a schopnost zvládání stresu. To vede k řadě pozitivních následných účinků, včetně zlepšení zdravého chování, vyhýbání se nezdravému chování, lepšímu spánku, vyváženému neuroendokrinního stavu, zlepšené metabolické funkci a snížení zánětlivých reakcí.

Existují přesvědčivé výzkumy, které ukazují, že jóga zlepšuje pozornost a uvědomění těla, a to může člověka motivovat ke zdravému chování, jako je cvičení a zdravá strava, a odvracet nezdravé návyky, jako je konzumace nezdravého jídla. To je způsobeno jejich zlepšeným prožíváním pozitivních účinků těchto opatření. Důkazy naznačují, že stres může hrát hlavní roli ve vývoji diabetu, a proto relaxační techniky, jako je jóga, by mohly sloužit jako velmi účinné doplňky k dalším změnám životního stylu. Proto je důvod věřit, že jóga by mohla být účinná při prevenci a léčbě cukrovky 2. typu.

Metabolická regulace

Studie hodnotící jógu jako intervenci u pacientů s cukrovkou 2. typu zjistily, že jóga normalizuje metabolické funkce, což vede ke zvýšené citlivosti na inzulin, toleranci glukózy a zlepšeným lipidovým profilům. Tyto příznivé účinky jógy na regulaci glykémie jsou dobře zdokumentovány. Nedávný přehled v International Journal of Yoga Therapy se zabýval důkazy o přínosech jógy pro dospělé s cukrovkou 2. typu. Hodnocené studie publikované mezi lety 1970 a 2006 se zabývaly účinky jógy na diabetes a rizikové faktory diabetu v široké škále výsledků, jako je inzulinová rezistence, glukózová intolerance, zvýšený krevní tlak a nadbytečná tělesná hmotnost. Každý z těchto faktorů je silně spojen s vývojem a progresí cukrovky 2. typu.

Přestože existuje značná variabilita v návrhu, klinických měřeníc a cílových populacích, většina studií uvádí pozitivní změny alespoň v jednom z výsledků souvisejících s cukrovkou 2. typu a také v klinických výsledcích. Nejnovější přehled výzkumu jógové terapie pro cukrovku 2. typu byl publikován autory Kim Innesem z West Virginia University v časopise Journal of Diabetes Research. Výzkumníci našli 33 studií, které uváděly výsledky ze 25 kontrolních studií (z toho 12 RCT studií) s 2170 účastníky výzkumu, a došli k závěru, že „celkově naznačují výsledky, že jóga může podporovat významné zlepšení několika ukazatelů důležitých pro zvládání cukrovky 2. typu, včetně kontroly glykémie, hladiny lipidů a složení těla.

Omezené údaje naznačují, že jóga může také snižovat oxidační stres a krevní tlak; zlepšovat plicní a autonomní funkci, náladu, spánek a kvalitu života; a snižovat užívání léků u dospělých s cukrovkou 2. typu.“

Zvýšený pocit pohody

V pilotní studii provedené Shanti Shanti Kaur Khalsou a Guru Parkash Kaur z Centra pro medicínu a humanologii Guru Rama Dase (založeného Yogi Bhajanem v Espanole, Nové Mexiko, pro aplikaci praktik kundaliní jógy pro terapeutické populace) byly použity 3 dotazníky k vyhodnocení účinnosti 8týdenního programu intervence kundaliní jógy a životního stylu u diabetických pacientů. Jedním z nich byl dotazník Audit kvality života závislého na diabetu, který měří vnímání jedinců o dopadu diabetu na jejich kvalitu života. Zlepšení kvality života bylo pozorováno u 9 z 11 účastníků.

Druhou škálou byl Profil náladových stavů, který se skládá z podškál měřících tyto nálady: hněv, zmatek, deprese, únava, úzkost a vitalita. Po účasti v programu pro diabetiky došlo ke statisticky významnému zlepšení ve všech těchto náladových stavech. Třetím měřítkem bylo Funkční hodnocení terapie chronických onemocnění – duchovní pohoda, které pracuje s faktorem víry, smyslu a klidu v duši. Po účasti v programu pro diabetiky došlo ke statisticky významnému zlepšení duchovní pohody.

Hodnocení ukázalo, že většina účastníků považovala složky programu za velmi užitečné, zejména v oblasti nálady, zvládání stresu, kvality života a schopnosti relaxace. I když takové zjištění podporuje účinnost jógy jako terapeutické intervence pro zlepšení kvality života a zvládání stresu, je třeba provést větší randomizované kontrolní studie k potvrzení výsledků.

Pomoc při kontrole hladiny glukózy

Existuje stále rostoucí počet studií s většími vzorky, které ukazují, že jóga může mít pozitivní vliv na diabetes. Například indická studie z roku 2015 zdůrazňuje účinnost jógy při kontrole hladiny glukózy v krvi u pacientů s cukrovkou 2. typu. Studie byla provedena na Oddělení fyziologie a diabetické kliniky fakultní nemocnice po dobu dvou let. Subjekty tvořilo 30 středně starých mužských diabetických pacientů a stejný počet zdravých dobrovolníků tvořil kontrolní skupinu. Významné snížení hladiny glukózy v krvi po józe jak u experimentální, tak u kontrolní skupiny naznačuje potenciální roli jógy jako preventivní a léčebné strategie pro cukrovku 2. typu. Navíc existuje důvodné očekávání, že jóga může obnovit nebo regenerovat beta buňky slinivky, což může normalizovat produkci inzulinu.

Vzhledem k jejím pozitivním účinkům na metabolickou regulaci, fyzický stav a duševní zdraví, lze jógu považovat za nákladově efektivní a neinvazivní doplňkovou terapii pro léčbu cukrovky 2. typu. S několika výjimkami studie dokumentují přínosné změny u účastníků programu jógy a naznačují zlepšení několika rizikových ukazatelů zmíněných výše, jako je tolerance glukózy, citlivost na inzulin, lipidové profily, krevní tlak, oxidační stres a funkce plic. Nicméně, několik současných studií má malé vzorky, což brání zobecnění výsledků.

Terapeutický potenciál jógy v souvislosti s celosvětovou epidemií diabetu vyžaduje další výzkum, který bude vyžadovat více financování ze strany našich veřejných zdravotních institucí. To by pravděpodobně byla cenná investice, protože konvenční farmakologická léčba přináší řadu vedlejších účinků a je omezená účinností. Jóga je potenciálně vysoce nákladově efektivní protokol pro léčbu a prevenci cukrovky 2. typu, protože se zabývá základními příčinami spolu s příznaky.

***

Nikhil Rayburn vyrůstal s praktikováním jógy pod mangovými stromy v tropických oblastech. Je certifikovaným učitelem Kundalini jógy a vyučoval jógu dětem a dospělým ve Vermontu, Novém Mexiku, Connecticutu, Indii, Francii a Mauriciu. Pravidelně přispívá do bulletinu Kundalini Research Institute a zkoumá aktuální výzkum jógy.

Sat Bir Singh Khalsa, Ph.D. je ředitelem pro výzkum KRI, ředitelem výzkumu pro Kripalu Center for Yoga & Health a asistentem profesora medicíny na Harvard Medical School. Žije životním stylem kundaliní jógy od roku 1973 a je certifikovaným učitelem kundlainí jógy podle KRI. Provedl výzkum jógy pro nespavost, stres, úzkostné poruchy a jógu ve veřejných školách. Je šéfredaktorem časopisu International Journal of Yoga Therapy a Principles and Practice of Yoga in Health

  • Joga a fascie - Metoda Faszio
  • Všechny události

  • Events in English with Czech translation

  • Napište nám