Terapeutická jóga při léčbě traumatu (trauma-sensitive yoga)

JÓGA PŘI LÉČBĚ TRAUMATU
(trauma-sensitive yoga)

Jak podpořit integraci traumatu a post-traumatický růst pomocí jógy
Intenzivní třídenní seminář s osobní účastí (29. 11. – 1. 12. 2024)
Seminář je tlumočen do češtiny.

Zážitek traumatu často vyústí v pocit, že se ve svém těle necítíme „jako doma“.

Bez dostupných zdrojů se naše odolnost a schopnost vyrovnávat se s životními situacemi stává velmi omezenou. Narušená schopnost seberegulace v době po traumatu znamená, že nervová soustava zůstává ve stavu zvýšené vzrušenosti, nadměrné ostražitosti a neúměrné reaktivnosti.

Fungujeme v trvalém režimu snahy o přežití bez možnosti plné regenerace, zklidnění a dostatečného odpočinku, což v důsledku oslabuje naši imunitu a další životně důležité funkce.

Jóga a trauma

Díky svým typickým technikám, jako jsou dech, práce s pozorností, vyživující a vědomé pohyby, meditace a zpěv, nabízí jóga mnoho možností a účinných nástrojů, jak znovu probudit vnímání vlastního vnitřního prostředí na fyzické i emoční úrovni, obnovit schopnost seberegulace, vědomí a integrity.

Prožitkem bezpečného prostředí a posilování vědomí možnosti volby a schopnosti rozhodovat o sobě a svém životě na základě vlastních autentických hodnot, cílů a preferencí, který zprostředkovává vhodně připravená lekce jógy, účastníci a klienti postupně znovuobnovují své zdroje a propojení s vlastním tělem, dechem a pocitem vnitřního doma.

Jóga ohleduplná vůči traumatu (tzv. trauma-senzitivní jóga) se ukázala být vskutku významnou podporou při procesu léčení a reintegrace. Učíme se znovu přijmout zodpovědnost za vlastní rozhodnutí a jednat nezávisle na vnějších vlivech. Trauma senzitivní jóga vede člověka k vyjádření individuality, prosazení vlastních potřeb a přání a k autentickému bytí, vnitřní svobodě a pocitu životního štěstí a úspěchu.

Jak podpořit integraci traumatu pomocí jógy

Na tomto intenzivním třídenním semináři získáte základní porozumění konceptu traumatu a jeho působení na nervovou soustavu, psychický vývoj a fyzické zdraví člověka. Seznámíte se s přístupy k výuce trauma-senzitivní jógy a jak vytvářet bezpečné a léčivé prostředí pro klienty v terapeutickém prostředí.

Výchozím rámcem semináře je kundaliní jóga.

Seminář je tlumočen do češtiny.

Ke kurzu obdržíte skripta v češtině.

Součástí kurzu je společná ranní jógová praxe v neděli od 6.00 hod.

Lektorka

Anja Lührs

Naturopatka, učitelka jógy, jógová terapeutka s 30 lety zkušeností

„Mým záměrem je pomáhat lidem se zdravotními problémy vracet se do života plného vitality a sebe-vědomí. Seznamuji lidi s prostředky, způsoby a informacemi, jejichž prostřednictvím mohou získat a žít s pocitem svrchovanosti nad vlastním životem. Může se jednat o změny životního stylu, stravovacích návyků, přesvědčení, myšlení a vzorců chování. Vedu klienty k získávání vnitřní svobody a síly. Pomáhám lidem reflektovat vlastní život, jejich poslání a duševní naplnění, aby se znovu cítili v jednotě sami se sebou a se světem.“

Seminář je tlumočen do češtiny.

Termín

29. listopadu – 1. prosince 2024
(PÁ: 10.00-18.00 hod,, SO: 6.00-18.00 hod., NE: 6.00-16.30 hod.)

Vstupní předpoklady

Doporučuje se mít zkušenost s kundaliní jógou.

Formát kurzu

Intenzivní třídenní seminář s osobní účastí.

Seminář je tlumočen do češtiny.

Ke kurzu obdržíte skripta v češtině.

Součástí kurzu je společná ranní jógová praxe v neděli od 6.00 hod.

Místo konání

Centrum kundaliní jógy, Jindřišská 10, Praha 1 (nedaleko Václavského náměstí).
V místě konání není možné přespat.

Cena

Ubytování a stravu si každý účastník zajišťuje sám.

Standardní cenu lze rozdělit na tři platby. Napište nám, pokud máte o tuto možnost zájem.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.
  • Všechny události

  • Events in English with Czech translation

  • Napište nám