Jak na bolest krku: Výzkum o možnostech využití jógy

Shrnutí

Článek se zabývá možnostmi využití jógy k léčbě bolesti krku a krční páteře. Bolest krku může být vyvolána různými faktory, ať už jde o mechanické nebo neuropatické problémy s krční páteří. Tato bolest může mít negativní dopad na kvalitu života člévěka – bolest krku, zad nebo jiné nepříjemné symptomy. Výzkumy se zaměřují na to, zda jóga může být účinnou formou léčby bolesti krku.

Jóga je uváděna jako možný léčebný nástroj kvůli svému komplexnímu přístupu k tělu a mysli. Kombinace cvičení, meditace a práce s dechem může zlepšit pohyblivost krční páteře a zmírnit stres a napětí v těle i mysli.

Několik studií naznačuje, že jóga může být efektivním způsobem léčby bolesti krku. Jedna studie ukázala, že pravidelná jóga může snížit bolest a zlepšit psychologické stavy pacientů. Další meta-analýza potvrdila, že jóga přináší úlevu od bolesti krku a zlepšit kvalitu života.

Přestože je třeba pokračovat ve výzkumu, zdá se, že jóga má potenciál stát se užitečným doplňkovým léčebným nástrojem pro bolest krku. Budoucí studie by měly zkoumat optimální délku a frekvenci cvičení a také nejefektivnější druhy cviků pro snížení bolesti krku. I tak existují slibné doklady o tom, že jóga může být užitečným nástrojem pro léčbu bolesti krku a zvýšení kvality života u lidí s tímto typem obtíží.

Automatický překlad z angličtiny s lehkými jazykovými a grafickými úpravami a doplněním odkazů.
Plné znění původního článku Dealing with a Pain in the Neck: Research on the Possibility of Using Yoga.

Autoři: Tori Zirul, M.Sc. a Sat Bir Singh Khalsa, Ph.D.

Pálení a vyzařující bolest, stejně jako omezený rozsah pohybu; symptomy bolesti krku se pohybují od bolestí hlavy po brnění prstů a ve vážných případech mohou narušit kvalitu života. Bolest krku je obecným označením pro různé mechanické nebo neuropatické stavy krční páteře. Krční páteř se skládá ze sedmi obratlů, C1-C7, a osmi nervových kořenů. Každý obratel v páteři má duté středové jádro (otvor) nazývané foramen; to umožňuje míše vést od mozku až k bederní páteři a přenášet zprávy z těla a jeho částí do mozku a naopak. Degenerativní změny foramen způsobují tlak na nervy a vedou k bolesti a neuropatickým poruchám. Kromě toho mechanické příčiny bolesti krku vznikají z napětí svalů krku nebo zad.

Navzdory různým příčinám chronické bolesti krku jsou její projevy podobné. Ať už jsou to nervy nebo svaly způsobující příznaky, chronická bolest krku může způsobit omezení jako sedavější životní styl, omezenou zručnost a funkční schopnosti a depresi. Navíc fyzické symptomy přinášejí další problémy ve společenském a profesním životě trpících jedinců. Příznaky mohou být tak závažné, že postižení jedinci musí odejít z práce na nemocenskou nebo čelit obtížnému rozhodnutí o operaci páteře.

V roce 2019 Světová zdravotnická organizace klasifikovala bolest krku jako jednu z hlavních příčin invalidity a odhaduje se, že mezi jedním a třemi až jedním a pěti jedinců, včetně dětí, trpí bolestí krku nebo muskuloskeletálními poruchami. Existuje několik rizikových faktorů bolesti krku, včetně genetiky, poruch spánku, psychopatologie, jako je úzkost nebo deprese a životního stylu, jako je kouření nebo fyzická nečinnost. Kromě toho existují rozdíly mezi pohlavími, s vyšší prevalencí bolesti krku u žen ve srovnání s muži. Vlastní příčina bolesti krku zůstává nejasná a léčba je obecně zaměřena na zvládání bolesti a uvolňování ztuhlosti. Tradičně se předepisují léky a opioidy k tlumení účinků chronické bolesti krku. Zatímco svalové relaxanty a opioidy mohou pomoci zmírnit příznaky a protizánětlivé léky uvolňují svaly, jejich opakované užívání má svou cenu. Tyto možnosti mají významná rizika, jako jsou vedlejší účinky, závislost a dlouhodobé strukturální poruchy, a proto byly zkoumány jiné léčebné strategie.

V roce 2019 došla studiue v časopisu Journal of Clinical Medicine k závěru, že nejúčinnější způsob léčby bolesti krku je fyzické cvičení. Zkoumal různé léčebné metody od vzdělávání po psychologické přístupy k cíleným nebo obecným cvičením. V poslední době vzdělávání o neurovědě o bolesti se stalo populárním přístupem k léčbě, nicméně je účinnější, když je kombinováno se somatickými intervencemi. To umožňuje povědomí o těle a znalost faktorů zhoršujících bolest, zatímco současně posiluje tělo. Výsledky jsou obecně nejednoznačné, nicméně řada studií podporuje myšlenku, že cvičení se zdá být účinnou modalitou pro bolest. Kombinace práce s dechem, fyzických pozic a meditace s plnou pozorností umožňuje snížení stresu a napětí v mysli a těle. Pozice jako kočka a kráva nebo kobra se zaměřují na zdraví páteře zvýšením pružnosti a pohyblivosti. Kromě toho se aspekt plné pozornosti v józe projevuje a uplatňuje během každodenních aktivit a pomáhá změnit mentální obtíže a emoční reaktivitu, které jsou známy jako spojené s vnímáním bolesti.

Navíc bylo prokázáno, že práce s dechem pomáhá zmírnit stres a emoční reakci na tělo prostřednictvím autonomního nervového systému, čímž uvolňuje napětí v těle a relaxuje svalstvo a hyperaktivitu nervového systému. Zatímco je potřeba více výzkumu, jóga začíná získávat popularitu díky výše zmíněné celostní povaze jak fyzických, tak duševních a emocionálních přínosů. V jednom z prvních výzkumů jógy a bolesti krku Andreas Michalsen a kolegové publikovali v roce 2012 článek o vlivu jógy jako léčby bolesti krku. Studie zahrnovala 9týdenní program jógy, aby objasnila její užitečnost ve srovnání se samoobslužným programem péče a cvičení pro zvládání bolesti. Během 9týdenního období se účastníci každý týden zapojili do 90minutové hodiny Iyengar jógy. Účastníci obou skupin byli hodnoceni na úlevu bolesti a změny nálad jako deprese, hněv, únava apod. Studie ukázala snížení bolesti a prokázala zlepšení hodnocených psychologických výsledků jako deprese a únava. Nicméně tato studie byla poměrně slabá, protože se jednalo o krátkodobou studii s relativně malým vzorkem a kontrolní skupina také prokázala zlepšení.

V roce 2017 metaanalýza v časopise Clinical Rehabilitation Holger Cramer a kol. v Německu hodnotila 3 studie s celkovým počtem 188 pacientů s chronickou nespecifickou bolestí krku, porovnávající jógu s běžnou péčí. Došli k závěru, že pravidelná praxe jógy měla prospěch pro bolest krku a související faktory, jako je kvalita života a nálada. Článek ukázal, že intervence prostřednictvím jógy, které zahrnovaly meditaci a práci s dechem, se zdály být účinnější než ty, které se zaměřovaly více na fyzická cvičení a pozice. Celkově analýza potvrdila přínos jógy jako doplňkového léčebného prostředku a potřebu dalšího výzkumu.

Kromě výše uvedené metaanalýzy Cramer a kol. také publikovali několik studií o přínosech jógy pro bolest krku. Zveřejněný výzkum zahrnoval dlouhodobé i krátkodobé studie o józe jako léčbě chronické bolesti krku. Z různých studií, různé styly jógy: Iyengar, Viniyoga, Hatha jóga a nespecifikované varianty byly testovány. Ačkoli byly hlášeny zlepšení jako snížená bolest, zvýšený rozsah pohybu, zlepšená kvalita života a nálada, nebyla zjištěna žádná významná korelace mezi stylem jógy a odpovídajícím přínosem. Navíc nebyla zřejmá souvislost mezi zvýšenou frekvencí cvičení a zvýšenou pohodou prokázaným ve studiích; cvičení jednou týdně se zdálo být dostatečné. Nicméně dlouhodobé udržitelné cvičení, které pokračovalo déle než doba trvání studie, ukázalo příznivé výsledky. Studie Cramera podpořily koncept přidání jógy do konvenčních léčebných plánů kvůli fyzickým a duševním přínosům jógy s nízkými riziky spojenými s praxí.

Výzkumník Naime Ulug a kolegové studovali účinnost Pilates a jógy pro bolest krku pomocí ultrazvukového zobrazení jako měřítka výsledků a nedávno zveřejnili své výsledky v časopise Journal of Rehabilitation Medicine v roce 2018. Léčebný program trval 6 týdnů, první polovina byly vedené lekce, zatímco druhá byla nezávislá a domácí a srovnávala jógu, Pilates a zaměřená cvičení pro krk v příslušných skupinách.

Studie zjistila, že sval krku spojený s prodloužením hlavy a krku se zvětšil ve skupině praktikující Pilates, ale ne ve skupině praktikující jógu. Zvětšená velikost svalu byla použita jako ukazatel zlepšené síly. Zatímco Pilates byla jediná cvičební skupina, která prokázala změny ve svalu, všechny skupiny prokázaly zlepšenou kvalitu života a rozsah pohybu s menšími hodnotami pro invaliditu a bolest. Přestože studie měla omezení jako částečný dohled, krátkou dobu trvání a chybějící progresivní odporové cvičení, představila užitečnou novou diagnostickou metodologii ultrazvukového zobrazení a potvrdila výhody komplementárních praktik, jako je jóga a Pilates. Bolest krku je závažným celosvětovým zdravotním problémem bez aktuální ideální konvenční terapie. Celkově existuje nadějný podpůrný důkaz o využití jógy jako nástroje pro ovládání bolesti krku a zlepšení kvality života u tohoto onemocnění.

Budoucí výzkum jógy je nezbytný k určení nejlepší délky a frekvence cvičení a nejlepších typů cvičení, aby bylo dosaženo maximálního a cíleného prospěchu pro snížení bolesti krku. Je také potřeba zkoumat samostatný přínos pozic, meditace a práce s dechem spojených s praxí jógy. Kromě toho by bylo prospěšné, aby studie zahrnovaly podrobnější dokumentaci o ukončení cvičení a nežádoucích účincích, protože většina studií o tom informovala jako o problému. Ačkoli je třeba další výzkum s většími vzorky, existuje povzbuzující důkaz o užitečnosti jógy jako doplňkového léčebného postupu pro snížení bolesti krku a zvýšení kvality života při této poruše.

***

Tori Zirul je certifikovaná instruktorka jógy, léčitelka reiki a vědkyně. Získala magisterský titul v molekulární biologii s koncentrací ve virologii a najde obrovskou radost ve psaní a hovoření o oblastech vědy a jógy. Je její vášní spojit praxi jógy s konceptuálním porozuměním tomu, jak změní lidi na buněčné úrovni. Je neustále hnána zvědavostí dítěte, která je zvláště patrná v její lásce ke vědě, józe, umění a cestování.

Sat Bir Singh Khalsa, Ph.D. je ředitelem výzkumu KRI, výzkumným ředitelem Kripalu Center for Yoga & Health a asistentem profesora medicíny na Harvard Medical School. Žije životním stylem Kundalini jógy od roku 1973 a je certifikovaným instruktorem Kundalini jógy KRI. Prováděl výzkum o józe pro nespavost, stres, úzkostné poruchy a józe ve veřejných školách. Je šéfredaktorem časopisu International Journal of Yoga Therapy and The Principles and Practice of Yoga in Health Care a autorem e-knihy Harvard Medical School Your Brain on Yoga.

  • Joga a fascie - Metoda Faszio
  • Všechny události

  • Events in English with Czech translation

  • Napište nám