Terapeutická kundaliní jóga: Účinky na tělo, mysl a ducha

Jaká je předpokládaná úroveň zkušeností a znalostí kundaliní jógy potřebná pro jednoleté studium jógové terapie?

Jaký je rozdíl mezi terapeutickou kundaliní jógou a běžnou kundaliní jógou?

Jaké jsou nejdůležitější principy a techniky terapeutické kundaliní jógy?

Jaký je cíl terapeutické kundaliní jógy a jaké jsou její hlavní přínosy?

Jaký je strukturovaný program studia terapeutické kundaliní jógy?

Jakým způsobem je studium terapeutické kundaliní jógy zaměřeno na praktickou aplikaci v terapeutickém prostředí?

Jakým způsobem se učíme pracovat s klienty a jejich individuálními potřebami pomocí terapeutické kundaliní jógy?

Jaký je význam bezpečnosti a etiky v terapeutické kundaliní józe?

Jaký je význam a role sebepéče a péče o hranice při praktikování terapeutické kundaliní jógy?

Jaké jsou nejčastější situace a stavy, pro které je terapeutická kundaliní jóga vhodná?

Dalších 20 situací a stavů, pro které je terapeutická kundaliní jóga vhodná, spolu s hlavními důvody.

Pět dalších (a jistě ne posledních) situací a stavů, pro které je terapeutická kundaliní jóga vhodná.

Jaký je vztah mezi terapeutickou kundaliní jógou a dalšími terapeutickými přístupy a modalitami?

Jakým způsobem se v terapeutické kundaliní józe pracuje s emocemi a psychickými výzvami klientů?

Jakým způsobem se v terapeutické kundaliní józe pracuje s fyzickými a zdravotními omezeními klientů?

Jaký je význam a role individuálního hodnocení a plánování v terapeutické kundaliní józe?

Jak může terapeutická kundaliní jóga přispět k integraci těla, mysli a ducha u klientů?

Zde jsou další vybrané příklady, jak terapeutická kundaliní jóga přispívá k integraci těla, mysli a ducha.

Jaký je význam a role komunikace a poradenství v terapeutické kundaliní józe?

Jaké jsou nejlepší praktiky pro udržení a podporu vlastního osobního rozvoje jako terapeuta v oblasti kundaliní jógy?

Jaký je význam a role supervize a dalšího profesního rozvoje v terapeutické kundaliní józe?

  • Joga a fascie - Metoda Faszio
  • Všechny události

  • Events in English with Czech translation

  • Napište nám