Citlivost a sebevnímání (Self-Sensory System)

CITLIVOST A SEBEVNÍMÁNÍ
(Self-Sensory System)

Vnitřní senzorický systém při práci s lidmi
Vzdělávací a prožitkový seminář s osobní účastí

Vnitřní senzorický systém (Self-Sensory System) je součástí učení kundaliní jógy. Jedná se o určitý stav citlivosti a vnímání zaměřeného dovnitř i navenek. Rozvoj této citlivosti nám umožňuje lépe se propojit se svým vnitřním Já a s vnějším světem a dosáhnout vyšší úrovně vědomí a vnímání.

Self-Sensory System

Vnitřní senzorický systém se rozvíjí prostřednictvím schopnosti vnímání, která je klíčová pro propojení s naším nitrem i vnějším světem. Učíme se otevírat své srdce a dávat prostor vnitřnímu vedení a intuici. Takto můžeme dosáhnout stavu, kdy naše smysly nejsou omezeny pouze na fyzickou rovinu, ale jsou schopny vnímat širší spektrum zkušeností a energií.

S rozvojem vlastní citlivosti a sebevnímání zažíváme nejen přísun nové energie, ale také jsme schopni se dotýkat srdcí druhých lidí. Dokážeme být přítomní a vnímaví ve všem, co děláme, a tak vytvářet hlubší spojení s ostatními lidmi.

Tento systém vědomé práce s citlivostí vyvinul Yogi Bhajan v rámci učení kundaliní jógy a v roce 2000 ho představil jako “Self-Sensory System”.

Jak rozvíjet vlastní vnímání a citlivost

Na tomto semináři přistoupíme k rozvoji vnitřního senzorického systému nanejvýš prakticky a do hloubky prozkoumáme, jak vědomě pracovat s jemným vnímání a citlivostí a jak toto vnímání rozvíjet. Zaměříme na posilování své nervové soustavy, aury (našeho ochranného štítu) a stavu neutrality, ve kterém dokážeme všechny vjemy zpracovávat a lépe vnímat.

Práce s vnitřním senzorickým systémem zvyšuje vnímavost, zlepšuje energetické propojení a mezilidské vztahy, rozšiřuje možnosti komunikace, přináší osobní růst,  lepší schopnost sebekontroly a zvýšenou životní vitalitu.

Co vám seminář přinese

  • Do hloubky prozkoumáme jednotlivé techniky, které rozvíjejí naši citlivost a sebevnímání.
  • Seznámíme se s nástroji, které nám pomohou rozvinout vnímání skupiny a jednotlivých klientů při individuální práci.
  • Zaměříme se na rozvoj schopnosti „udržet neutrální prostor“, v němž jsme schopni vnímat prostředí a druhé lidi bez hodnocení a posuzování.
  • Naučíme se jógové techniky, které posilují naši nervovou soustavu, abychom při vnímání zůstávali stabilní, uzemnění a plně usazení ve své vlastní síle.

Výchozím rámcem semináře je kundaliní jóga.

Součástí kurzu je společná ranní jógová praxe v neděli od 6.00 hod.

Lektorka

Katka Černá

Zkušená učitelka kundaliní jógy 1. stupně a absolventka výcviku v terapeutické kundaliní józe a léčitelského umění Sat Nam Rasayan 1. stupně. Zakladatelka projektu Jóga pro nezávislost. Autorka knihy Terapie jógou (Mladá fronta, 2023). Vede lekce terapeutické kundaliní jógy v Psychiatrické nemocnici Bohnice a v Thomayerově nemocnici.

Termín

Akce již proběhla.

Vstupní předpoklady

Základním rámcem semináře je kundaliní jóga.

Formát kurzu

Vzdělávací a prožitkový seminář s osobní účastí.

Součástí kurzu je společná ranní jógová praxe v neděli od 6.00 hod.

Místo konání

N/A

Cena:

N/A

Ubytování a stravu si každý účastník zajišťuje sám.

  • Joga a fascie - Metoda Faszio
  • Všechny události

  • Events in English with Czech translation

  • Napište nám