Jasnost a stručnost pokynů k provádění pozic na lekcích jógy

Jasné a stručné pokyny k provádění pozic jsou pro efektivní komunikaci učitelek a učitelů jógy zásadní. Abychom mohli provádět studenty jejich praxí, je důležité používat jazyk, který je jednoduchý, přesný a snadno pochopitelný. Pomůžete tím studentům provádět pozice správně a předcházet možným zraněním.

Jednoduchý jazyk

Prvním tipem pro používání jasných a stručných instrukcí je vyhnout se odbornému žargonu nebo technickým termínům, které by mohly studenty mást. Místo toho používejte každodenní jazyk, který může každý pochopit. Například místo „propněte páteř“ klidně řekněte „protáhněte záda“. Studenti tak snadno a rychle pochopí, co po nich chcete, aniž by museli luštit složitou terminologii.

Podrobné pokyny

Dalším důležitým aspektem dobrého vedení je co nejjasněji vysvětlit, v jakém postavení jsou vůči sobě jednotlivé části těla (tzv. alignment). Poskytování podrobných pokynů o tom, kam postavit nohy, ruce nebo pánev, je velmi důležité pro to, jak dobře studenti pozici pochopí a bezpečně provedou. Například místo pouhého „položte ruce na podložku“ můžete upřesnit „položte ruce na zem na šířku ramen, roztáhněte prsty od sebe a bříšky prstů pevně zatlačte do podložky“.

Předvádění pozic a úprav

Jak již víme, kromě slov je pro efektivní komunikaci důležitá i řeč těla. Předvádění pozic a pohybů dávají studentů vizuální vodítko, jak praxi správně provádět. Ukažte studentům správné provedení pozice i se všemi vhodnými úpravami. Doplníte a rozšíříte tak své verbální pokyny. Spojením verbální a neverbální komunikace vytváříte pro studenty komplexní zážitek, při kterém se mohou nejvíce naučit.

Podpora a povzbuzení

Dalším důležitým aspektem komunikace je vytvářet příjemné prostředí, ve kterém se cítí všichni vítáni. Je nezbytné komunikovat se studenty způsobem, ze kterého je cítit vaše podpora a ujištění, bez ohledu na jejich úroveň zdatnosti či schopnosti. Používejte povzbuzující a pozitivní jazyk, nabízejte úpravy pozic a variace pro různou úroveň zkušeností. Pozorností k potřebám studentů a poskytováním jasných pokynů dosáhnete toho, že se všichni cítí být součástí lekce.

Jasné a stručné pokyny jsou základním prvkem efektivní komunikace pro učitele jógy. Použitím jednoduchého jazyka, poskytováním konkrétních návodů, využíváním neverbální komunikace a vytvářením bezpečného a příjemného prostředí dodáváte studentům pocit sebevědomí a jistoty a možnost plně se zapojit.

Další díly seriálu<< Jak zlepšit neverbální komunikaci na lekcích jógyEmpatie a soucítění ve výuce jógy >>
Tento článek je 5. z celkem 6 v seriálu Umění dobré komunikace v józe: malý průvodce pro učitele
  • Joga a fascie - Metoda Faszio
  • Všechny události

  • Events in English with Czech translation

  • Napište nám