Řeč těla a neverbální komunikace ve výuce jógy

Pokud jde o efektivní komunikaci, slova jsou jen špičkou ledovce. Jako učitelky a učitelé jógy máme jedinečnou příležitost komunikovat také svým tělem, využívat účinek řeči těla a neverbálních signálů k vytvoření hlubokého spojení se svými studenty. V této části se věnujeme umění využívat řeč těla a neverbální komunikaci v rámci jógových lekcí.

Vnímání ze strany studentů

Řeč těla je neuvěřitelně mocná a účinná forma komunikace na lekcích jógy. Držení těla, postoj, výraz obličeje a gesta hrají významnou roli v tom, jak studenti vnímají a interpretují naši výuku. Ještě předtím, než vyslovíme jediné slovo, naše tělo toho stihlo již mnoho sdělit. komunikuje objemně. Tím, že si uvědomujeme řeč svého těla, můžeme záměrně vysílat pozitivní a podpůrné signály.

Hlubší propojení

Pochopit důležitost neverbálních signálů je klíčové pro efektivní komunikaci se studenty. Jako učitelky jógy chceme vytvořit bezpečné a inkluzivní prostředí, kde se každý cítí vítaný a vyslyšený. Neverbální signály nám umožňují spojit se na hlubší úrovni, která překonává omezení mluveného jazyka a racionálního rozumu. Prostřednictvím řeči těla můžeme vyjádřit empatii, povzbuzení a přijetí, posilujíce tak pocit důvěry a otevřenosti mezi na straně studentů.

Pocit vzájemnosti

Vytvoření pozitivního a laskavého prostředí na lekci jógy začíná ovládnutím umění řeči těla. Použitím otevřených a srdečných gest, udržováním očního kontaktu a zrcadlením pohybů našich studentů můžeme vytvořit pocit spojení a vzájemnosti. Svým tělem můžeme vyjádřit vřelý a soucitný přístup, a každému studentovi tak dodat na pocitu viditelnosti a vlastní hodnoty. Úsměv a jemné pokývnutí zmohou mnoho.

Další díly seriálu<< Dovednost naslouchat pro učitele jógyJak zlepšit neverbální komunikaci na lekcích jógy >>
Tento článek je 3. z celkem 6 v seriálu Umění dobré komunikace v józe: malý průvodce pro učitele
  • Joga a fascie - Metoda Faszio
  • Všechny události

  • Events in English with Czech translation

  • Napište nám