Konzultační dovednosti a komunikace

KONZULTAČNÍ DOVEDNOSTI
A KOMUNIKACE V JÓZE

Terapeutický postoj a poradenské kompetence v jógové terapii
Víkendový vzdělávací a prožitkový seminář živě online
Seminář je tlumočen do češtiny

Na tomto semináři získáte základní dovednosti komunikace s klientem a vedení konzultace v rámci jógové terapie. Součástí semináře je jógová praxe a meditace a také nástroje na posilování a rozvoj vlastních terapeutických dovedností při práci s druhými lidmi. Seminář je základním kamenem práce zájemců o poskytování jógové terapie.

Jedná se o první setkání v rámci jednoletého studia jógové terapie. Tento seminář je za příznivou cenu otevřen všem zájemcům o terapeutickou jógu. Pokud vás tento přístup osloví, můžete se připojit k celému studiu.

Jógová terapie: pro blaho těla i duše

Jógová terapie nabízí širokou škálu fyzických a duševních přínosů pro ty, kteří hledají komplexní přístup k celkovému zlepšení zdraví. Učitelé jógy si zdokonalí své dovednosti, zvýší odbornost a mohou kvalitněji vést své studenty. Jógová terapie vytváří prostor pro holistickou transformaci jak pro klienty, tak pro učitele.

Jógová terapie je inovativní přístup k léčbě a prevenci různých zdravotních problémů, který spojuje prvky tradiční jógy s moderními terapeutickými technikami. Tato metoda pomáhá jednotlivcům zvládat fyzické a duševní obtíže a rozvíjí dovednosti a znalosti učitelů jógy.

Jaký je rozdíl mezi běžnou výukou jógy a jógovou terapií?

Účinky a přínosy jógové terapie

1. Fyzické zdraví

Jógová terapie zahrnuje cvičení postur (asán) a dechových technik (pránájáma), které posilují svaly, zlepšují pružnost a podporují celkovou pohyblivost těla. Tím napomáhá snížit bolesti zad, napětí svalů a zlepšit držení těla.

2. Duševní zdraví

Pravidelná praxe jógy má přínos v psychické a emoční rovině. Jógová terapie se často zaměřuje na meditaci a relaxační techniky, což pomáhá snižovat úzkost, stres a podporuje lepší spánek. Člověk se učí zvládat své emoční reakce a nalézat klid v různých životních situacích.

3. Chronické nemoci a oslabený imunitní systém

Studie prokázaly, že jógová terapie může být účinná při podpoře pacientů s chronickými nemocemi, jako je diabetes, vysoký krevní tlak nebo revmatoidní artritida. Posiluje imunitní systém a podporuje celkovou vitalitu organismu.

4. Propojení těla a ducha

Jógová terapie zdůrazňuje spojení mezi tělem a duší. Pomocí pozornosti k dechu, vnímání tělesných pocitů a mentální soustředěnosti se jednotlivec učí rozvíjet celkovou harmonii mezi fyzickým a mentálním aspektem života.

Rozvoj dovedností a znalostí učitelů jógy

1. Specializované terapeutické vzdělání

Učitelé jógy, kteří se věnují jógové terapii, často absolvují specializované kurzy a výcviky v oblasti anatomie, fyziologie a psychologie. To jim umožňuje lépe porozumět potřebám studentů a poskytovat individuální podporu.

2. Komunikace a empatie

Jógová terapie vyžaduje hlubokou empatii a schopnost komunikovat s různými lidmi, kteří mohou mít různorodé zdravotní potřeby. Rozvojem těchto dovedností dokážou učitelé jógy lépe porozumět potřebám studentů a vést je na jejich cestě.

3. Flexibilita a přizpůsobivost

Jógová terapie se často přizpůsobuje individuálním potřebám klientů. Učitelé jógy se učí flexibilitě ve svém přístupu, což zahrnuje schopnost přizpůsobit cvičení a techniky tak, aby byly bezpečné a účinné pro každého.

Na rozvoj komunikačních dovedností a empatie se zaměřuje právě tento seminář a v závěru studia také kurz Citlivost a sebevnímání při práci s lidmi, který lze absolvovat samostatně.

Výchozím rámcem semináře je kundaliní jóga.

Seminář je tlumočen do češtiny.

Ke kurzu obdržíte skripta v češtině.

Součástí kurzu je společná ranní jógová praxe v sobotu a v neděli od 6.00 hod.

Lektorka

Eva Pawlas

Jóga a Gestalt terapie obohacují můj život již mnoho let. Oba tyto přístupy na život nahlížejí a oslovují tělo, mysl a duši jako celek, a tím se skvěle se doplňují. Kundalini jógu jsem poznala a zamilovala si ji asi před 20 lety v Argentině. Jóga mi mnohokrát pomohla nalézt svou sílu a vnitřní klid. Kundaliní jóga jógy nám umožňuje prožít svou skutečnou podstatu a „ponořit se do zkušenosti naší duše“. Pro Gestalt terapii je velmi důležité vnímat člověka jako celek. Tato terapie nám umožňuje pravdivě zpracovat a uzavřít minulé zkušenosti a znovuzískat svobodu jednání a radost ze života.

Seminář je tlumočen do češtiny.

Termín

N/A

Vstupní předpoklady

Není třeba předchozích znalostí terapie.

Kurz slouží k získání a rozvoji komunikačních a terapeutických dovedností při práci s klienty. Je to první z deseti víkendových setkání v rámci jednoletého studia terapeutické jógy.

Výchozím rámcem výuky je kundaliní jóga, avšak kurz je otevřen praktikantům všech jógových tradic.

Formát kurzu

Vzdělávací a prožitkový seminář online s živým přenosem na platformě Zoom.

Nahrávka kurzu se nepořizuje.

Seminář je tlumočen do češtiny.

Ke kurzu obdržíte skripta v češtině.

Součástí kurzu je společná ranní jógová praxe v sobotu a v neděli od 6.00 hod.

Místo konání

Živé vysílání online na platformě Zoom

  • Joga a fascie - Metoda Faszio
  • Všechny události

  • Events in English with Czech translation

  • Napište nám