Úvodní strana

Začínáme v prosinci 2023!

Aktuální informace o studiu naleznete v této brožuře.

Cíle výcviku v terapeutické kundaliní józe

 „Cílem tréninku je dát účastnicím a účastníkům pevné základy pro terapeutické doprovázení svých klientů. Absolventky a absolventi si odnesou jak terapeutické nástroje, tak i hlubší medicínské, psychologické a spirituální vědomosti o józe. Budou moci vést své klienty individuálně nebo skupinově, kdy se setká více klientů s určitým omezením či onemocněním.“

– Anja Lührs, hlavní učitelka výcviku

Jógová terapie je odpovědí na komplexní výzvy dnešní doby.

Tento odborný výcvik představuje základní vzdělání v oboru jógové terapie. Cílem je seznámit studující s potřebnými nástroji k uplatnění kundaliní jógy v terapeutickém prostředí. Hlavním východiskem je skutečnost, že každý člověk přirozeně vybaven prostředky a zdroji k tomu žít zdravý a tvořivý život. Prostřednictvím vědomé pozornosti a respektu k individualitě vytváří jógová terapie předpoklady nutné k léčení a rozvoji těla, mysli a duše.

Jógovou terapii založenou na kundaliní józe vnímáme jako preventivní i terapeutický nástroj. Výcvik se zaměřuje jak na psychologické, tak fyzické aspekty léčení. Naučíte se, jak vyhodnotit specifické potřeby každého jednotlivého klienta a připravit vhodný léčebný program k jejich naplnění. A také jak terapeuticky pracovat se skupinami lidí s obdobnými problémy či diagnózou.

Kundaliní jóga disponuje velkým bohatstvím vědomostí a metod, které vám představíme jako praktické nástroje s terapeutickými účinky. Budeme se do hloubky zabývat jednotlivými jógovými sestavami (krijemi) a meditacemi, abychom pochopili jejich mocné a jemnohmotné působení.

Pár slov od vedoucí výcviku Anji Lührs

Lidé přicházející na lekci jógy obvykle touží po uvolnění a rovnováhu a někdy také po zmírnění a vyléčení svých obtíží. Někteří hledají možnosti, jak účinně podpořit tradiční lékařské postupy a aktivně se podílet na svém vlastním léčení.

Výcvik v terapeutické józe je určen pro učitelky a učitele jógy a odborníky z pomáhajících profesí, kteří chtějí rozšířit své terapeutické znalosti a schopnosti, aby se mohli individuálně věnovat lidem hledajícím pomoc a radu.

Účastnice a účastníci výcviku se naučí, jak v bezpečném a respektujícím prostředí podpořit své klienty na jejich cestě sebezkoumání a osobního rozvoje, a to pomocí všímavosti, rozhovoru zaměřeného na hledání vnitřních zdrojů a vybraných prvků z kundaliní jógy.

Vnímání, které se v tomto procesu tříbí a zjemňuje, nakonec otevře přístup k přirozené moudrosti těla a jeho schopnosti sebeléčení.

Kundaliní jóga je zaměřená na rozvoj vědomí a potenciálu, a nabízí tak bohatou studnici znalostí a řadu terapeutických metod. Znalosti ze studia je možné využít v širokém měřítku zdravotní prevence, rehabilitace, léčení chronických obtíží a zvládání stresu.

Výcvik představuje základní vzdělání v terapii kundaliní jógou a účastníkům otevře možnost poskytovat odborné individuální poradenství studentům a klientům. Kromě toho se naučí vést skupiny lidí s obdobnými obtížemi či společnými tématy.

Účastnice a účastníci získají nejen terapeutické nástroje, ale i hlubší medicínské, psychologické a jógově-duchovní vědomosti, aby mohli svou terapeutickou práci opřít o solidní základy.

  • Joga a fascie - Metoda Faszio
  • Všechny události

  • Events in English with Czech translation

  • Napište nám